เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่าโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พ.ศ.2560 

 1.กิจกรรม ปฏิบัติธรรมและฟังพระเทศนา เวียนเทียน ณ วัดรุ่งอรุณ
 2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง