เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านต้นผึง จัดกิจกรรม  สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดย

1. คณะครู นักเรียน ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ตามวัดใกล้บ้าน

2. ให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ความเป็นมา ความสำคัญของวันมาฆบูชา จากบอร์ดนิทรรศการ และ สื่อต่างๆ

3. ทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาด เสนาสนะ ลานวัด วัดพรหมประดิษฐ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง