เว็บไซต์ในเครือ   :             

 โรงเรียนพร้าวบูรพา อำเภอพร้าว จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระบรมราชานุสรณ์ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนน้อมนำไปใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต การออมทรัพย์ในแต่ละวันของนักเรียน รณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข ติดป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่  จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด พร้อมกับจัดกิจกรรมการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
459
เมื่อวานนี้
688
เดือนนี้
9,397
เดือนที่แล้ว
15,696
ปีนี้
74,845
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง