เว็บไซต์ในเครือ   :           

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดให้โรคไข้เลือดออกเป็นวาระของจังหวัดและให้รณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก Big Clening Day ขึ้นทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน โดยใช้มาตรการ 5 ป. เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง