เว็บไซต์ในเครือ   :           

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นผึ้งจัดให้มีการเรียนการสอนหรือเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนน้อมนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  ด้วยการ

1.  นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

2.  นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็นของตนเอง

3.  นักเรียนนำเสนอผลงานในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กที่น่าสนใจ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
545
เมื่อวานนี้
533
เดือนนี้
8,306
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
48,746
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง