เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประธานเปิดการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ iTEC ] ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ ปี 2560 แก่ข้าราชการครู และครูธุรการ ในสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 132 โรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง