เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 มอบบ้านให้นักเรียนโครงการปันน้ำใจ.คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดร.รตนภูมิ โนสุ พร้อมด้วย นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก  นายชลอ คชาประดิษฐ์ 
นายบุญช่วย เวศนารัตน์ และนายปรีชา เชื้อชาติ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."ให้นักเรียนในสังกัดที่ยากจน จำนวน 3 ราย คือ ด.ช.สพล มาเยอ โรงเรียนสหกรณ์ดำริ อ.พร้าว, ด.ญ ภัทรมล สารสุข โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อ.แม่แตง,ด.ช ชรินทร์ คุณายุ โรงเรียนหนองหาร (ทิพวัลย์อุทิศ) อ.สันทราย ทั้งนี้ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เขียงใหม่ เขต 2  ได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญทุกภาคส่วนเอกชน วัด ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างประจำนักการภารโรงผู้เป็นส่วนร่วมสนับสนุนกำลังแรงกาย กำลังทรัพย์เป็นเจ้าภาพร่วมสร้างในปีนี้  ในการดำเนินโครงการ สพฐ.เป็นผู้ดำเนินโครงการ ใมีนางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อย ผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง