เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 15 มิถุนายน  2560 นายบุญช่วย เวศนารัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำ VTR โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ณ ห้องประชุมพิฒเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง