เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 นายบุญช่วย  เวศนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ทำหน้าที่ประธานประชุมติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิาบัติราชการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิฒเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง