เว็บไซต์ในเครือ   :           

 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ได้นำคณะครูและบุคลากร  จำนวน  30  คนนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปี่ี่ 3  จำนวน 466 คน  ไปถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2560 โดยได้นำไปถวาย  ณ วัดในเขตบริการ จำนวน  8  วัด  ได้แก่ วัดเจดีย์แม่ครัว วัดแม่แฝกหลวง วัดขัวมุง วัดห้วยบงใน  วัดห้วยบง วัดสบแฝก และวัดวังขุมเงิน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง