เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนบ้านโปงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 โดย นายสิทธิพล  พรวนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปง คณะครูและนักเรียนได้นำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดวิเวกวนาราม และวัดดอยแท่นพระผาหลวง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง