เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันศุกร์ที่ 7  กรกฏาคม  2560 โรงเรียนบ้านเมืองขอนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560

โดย นายชลธิชัย  ยอดมูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองขอนได้นำคณะครูและนักเรียนนำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านเมืองขอน และวัดป่าแดด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง