เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560  นายศุภวัฒน์  ณ ลำพูน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะละและคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้ร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลวันเข้าพรรษา และการถวายเทียนตลอดจนร่วมกันฟังธรรมะจากพระสงฆ์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง