เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันศุกร์ที่ 7  กรกฏาคม  2560 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2560 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีกิจกรรมฟังธรรมะ นักเรียนนั่งสมาธิ   ในช่วงบ่าย นายธวัช  สุภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คณะครู และนักเรียนได้นำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านศรีบุญเรือง และวัดบ้านหนองเต่าคำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง