เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27  กรกฏาคม  2560 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28  กรกฏาคม 2560 โดย นายธวัช  สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กล่าวคำถวายพระพร พร้อมนำคณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง