เว็บไซต์ในเครือ   :           

 วันพฤหัสบดีที่ 27  กรกฏาคม  2560 โรงเรียนบ้านเมืองขอนได้ดำเนินกิจกรรม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560  นายชลธิชัย  ยอดมูลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวคำถวายพระพร คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม ในช่วงเช้านักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านเมืองขอน และ บริเวณโรงเรียนบ้านเมืองขอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง