เว็บไซต์ในเครือ   :           

 28  กรกฎาคม 2560 เวลา  คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประดับแจกันหรือพุ่มดอกไม้  พร้อมทั้งตั้งพานธูปเทียนแพและกรวยดอกไม้  รวมถึงจัดโต๊ะเก้าอี้ และสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี  และเทิดทูนสถาบัน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง