เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันพฤหัสที่  27  กรกฏาคม  2560  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว อำเภอแม่ริม  ได้ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา วันที่  28  กรกฏาคม  2560  โดยนายสุนทร   คำเป็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าติ้ว  ได้กล่าวคำถวายพระพร พร้อมนำคณะครูลงนามถวายพระพรชัยในสมุดลงนาม  โดยในช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร  กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม  และในช่วงบ่ายดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  และบริเวณถนนสาธารณะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง