เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านช้างใน จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา โดยนายอุดม  บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้างใน พร้อมคณะครูและนักเรียน กล่าวถวายพระพร พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม หลังเสร็จพิธีการ  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง