เว็บไซต์ในเครือ   :           

รายงานช่องทางรับบริการออนไลน์ (E – Service)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รับผิดชอบโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านทางช่องออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการโดยเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หลัก www.cme2.go.th ดังนี้

1. บริการข้อมูล DMC : http://www.bopp-obec.info/home/

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : http://emis.cme2.go.th/

3. ระบบสลิปเงินเดือน : https://cme2.go.th/money/

4. ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง : https://brss.cme2.go.th/

5. บริการข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน : https://sites.google.com/a/cme2.go.th/service1/

6. ระบบสวัสดิการออนไลน์ : http://wos.cme2.go.th/memberlogin.php

>> เนื้อหามีเอกสารประกอบ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก  ที่นี่
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี  เมื่อวันที่ : 01-08-2021

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง