เว็บไซต์ในเครือ   :           
ชื่อ - สกุล  นางปารมี กนะกาศัย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  087-1773232 
Email  parame.kna@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นางสุรางค์ อินทรักษา 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  081-4735130 
Email  surang_intarak@cme2.go.th 
ชื่อ - สกุล  นางรัศมี มุ่งหมาย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  084-1500905 
Email  mee_905@yahoo.com 
ชื่อ - สกุล  นางสาววาสนา เพลัย 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  089-2629479 
Email  noonoi_15@hotmail.com 
ชื่อ - สกุล  นายชยพัทร์ ตาลตระกูลหล้า 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
กลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์  082-4826597 
Email  chayapat.ta@cme2.go.th 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
105
เมื่อวานนี้
442
เดือนนี้
2,455
เดือนที่แล้ว
12,748
ปีนี้
29,337
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง